Anh ngữ học thuật của ELS

Anh ngữ học thuật của ELS

Các lớp học chính

Các lớp học chính của chương trình ELS bao gồm những nền tảng thiết yếu của việc học tập Anh ngữ. Học viên có thể được xếp vào nhóm sơ cấp, trung cấp, cao cấp hay tinh thông để tạo điều kiện cho học viên có cùng khả năng và sở thích học chung với nhau, nhưng mỗi học viên sẽ được theo dõi và đánh giá theo cấp độ cụ thể của họ.

Thực hành nói và cấu trúc câu : bao gồm hướng dẫn kỹ năng nghe, nói, ngữ pháp và nhiều thứ khác.

Trung tâm công nghệ ngôn ngữ: học tập với sự hỗ trợ của công nghệ tạo điều kiện tạo điều kiện cho bạn tập trung vào những như cầu học tập và tiêu chí cá nhân.

Làm giàu từ vựng: phương pháp học tập từ vựng có hệ thống giúp bạn học, sử dụng và ghi nhớ từ vựng mới.

Đọc và viết: tập trung vào việc phát triển khả năng đọc hiểu, cũng như kỹ năng viết trôi chảy và chuẩn xác.

Tất cả các chương trình ELS đều có bài thi xếp lớp để xếp bạn vào một trong 10 cấp độ đầu tiên của chúng tôi (Cấp độ 101-110)

Tùy vào từng chương trình, mỗi cấp độ sẽ bao gồm từ 15 đến 30 giờ học mỗi tuần với giáo viên hướng dẫn kỹ năng nghe, nói, đọc và viết.

Mỗi khóa học kéo dài 4 tuần

Vào cuối mỗi khóa học, học viên đạt kỹ năng yêu cầu cho cấp độ đó sẽ được lên học cấp độ ELS kế tiếp và ngay lập tức bắt đầu học khóa học mới.

 

Bạn có thể bắt đầu chương trình ELS của mình vào bất kỳ ngày nào trong số 26 ngày khai giảng mỗi năm và đăng ký học bao nhiêu khóa cũng được.

Học viên hoàn thành cấp độ 112 chương trình anh ngữ Học Thuật chuyên sâu của chúng tôi sẽ nhận được chứng chỉ hoàn thành cấp độ 112, được chấp nhận như bằng chứng về trình độ Anh ngữ cho việc xét tuyển vào hơn 650 trường cao đẳng và đại học trên toàn cầu.

 

Các lớp nâng cao kỹ năng

Các lớp nâng cao kỹ năng được dành cho học viên ở cấp độ tinh thông của chương trình anh ngữ tổng quát và chương trình anh ngữ học thuật; những lớp này cũng dành cho học viên chương trình anh ngữ tổng quát ở tất cả các cấp độ vào buổi chiều. Các lớp nâng cao kỹ năng có thể tập trung vào các kỹ năng học thuật như nghe và Ghi chú, viết học thuật nâng cao, diễn thuyết và tranh luận và các chủ đề như Sự kiện đương thời, Nói trước công chúng, tiếng lóng Hoa Kỳ, Phim ảnh và Thảo luận.

 

Mỗi trung tâm có thể mở/không mở các lớp này.

Bài viết tương tự

Điểm nổi bậc của trường CCSQ Sinh viên quốc tế hoàn thành lớp 11 có thể bắt đầu theo học chương trình 2 năm tại trường cao đẳng CCSQ. Chương trình tăng cường tiếng Anh/Pháp để đủ điểm IELTS 6.0/ B2 vào học chương trình chuyên ngành Bằng cấp DEP/DVS (Diploma of Vocational Studies) thuộc MELS (Ministry of Education, Leisure and Sport) Bộ giáo dục, giải trí và thể thao Sau khi tốt nghiệp c&oa..