Các chương trình học của Đại Học Charles Darwin University (Cdu) - Úc

17/03/2018

***YÊU CẦU TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CDU

Khóa học/ Kỳ thi

IELTS

(Academic module)

PTE

(Academic module)

TOEFL

(iBT)

Các khóa học sau đại học và các khóa nghiên cứu học

Tổng điểm tối thiểu là 6.5 và không có kỹ năng nào dưới 6.0

Tổng điểm tối thiểu là 58 và các kỹ năng nghe nói đọc viết không dưới 50

Tối thiểu là 79. Trong đó điểm viết là 21

Tất cả các khóa cử nhân (ngoại trừ dưới đây)

Tối thiểu là 6.0, không có kỹ năng nào dưới 6.0

Tối thiểu là 50, các kỹ năng nghe nói đọc viết không dưới 50

Tối thiểu là 60, kỹ năng viết 21

 

1.    CHỌN KHÓA HỌC VÀ NỘP ĐƠN XIN HỌC
Khi bạn chọn khóa học xem xét vị trí của trường, các khu vực học chính, yêu cầu học thuật và tiếng Anh, bạn có thể chọn một trong các cách sau đây để nộp đơn cho Đại học Charles Darwin.

  • Nộp đơn trực tiếp: Hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến nộp tất cả các tài liệu hỗ trợ có liên quan.
    • Truy cập: cdu.edu.au/ international/future- students/futurestudents- apply
  • Nộp đơn thông qua một trong những Đại diện Giáo dục Được Ủy quyền của chúng tôi: Đại học Charles Darwin đã ủy quyền cho các đại diện tại mỗi quốc gia có thể hỗ trợ bạn nhập học và xin thị thực.
    • Truy cập: cdu.edu. au/international/future- students/agent

Không xử lý các đơn đăng ký không đầy đủ và sẽ được trả lại cho bạn để hoàn tất và nộp lại.


2.    ĐÁNH GIÁ
Dựa vào tiêu chuẩn đánh giá, CDU sẽ xem xét đơn của bạn như sau:
-    Yêu cầu nhập học và các yêu cầu đầu vào đặc biệt: cdu.edu.au/international/ future-students/entry- requirements
-    Yêu cầu đầu vào tiếng Anh cdu.edu.au/international/ future-students/entry- requirements
-> Cục Nhập cư và Bảo vệ Biên giới (DIBP) Chính thức Tạm trú (GTE) và tiêu chuẩn để là sinh viên thực sự.
Để biết thêm thông tin hãy truy cập vào: immi.gov.au/students/-pdf/ 2011-genuine-temporary- entrant.pdf

3.    LỜI MỜI:
Bạn sẽ nhận được một trong các loại thư mời dưới đây sau khi bạn đạt được các tiêu chuẩn nhập học và đánh giá bắt buộc.
-    Thư mời tạm thời
-    Thư mời có điều kiện
-    Thư mời không điều kiện
Mỗi thư mời đều có hướng dẫn bạn sẽ làm gì kế tiếp và cách để chấp nhận lời mời, nếu áp dụng được. bạn không được sử dụng thư mời của bạn để xin thị thực visa học sinh.


4.    CHẤP NHẬN LỜI MỜI
Để chấp nhận lời mời, bạn được yêu cầu thanh toán tiền gửi của bạn và nộp bản sao Điều khoản và thỏa thuận cùng với tài liệu được yêu cầu, nếu có.
CDU sẽ đưa ra Giấy xác nhận Đăng ký Điện tử (eCoE) mà bạn phải cung cấp cho Bộ Di trú và Bảo vệ Biên giới (DIBP) để nộp đơn xin thị thực du học Úc. Bạn nên đảm bảo rằng bạn đáp ứng các yêu cầu của DIBP đối với thị thực sinh viên trước khi bạn chấp nhận lời mời và thanh toán các khoản học phí nào. 

5.    VISA
Bộ di trú và bảo vệ biên giới (DIBP) có trách nhiệm cấp thị thực cho sinh viên muốn học tập tại Úc. Bạn có thể tìm thêm thông tin về đơn xin thị thực sinh viên tại: border.gov.au/Trav/Stud

6.    ĐẾN NƠI
CDU sẽ gửi bạn thông tin hướng dẫn trước khi khởi hành và đến nơi khi đặt chuyến đi đến Úc.
Trường sẽ gửi thông tin về Định hướng những điều bắt buộc cho sinh viên quốc tế trong các tuần trước khi học kỳ bắt đầu.
Truy cập: cdu.edu.au/orientation

THÔNG TIN KHÓA HỌC
►Ngành kinh doanh và kế toán
-    Thời gian: 2 năm
-    Học phí hàng năm: $26,000
-    Thời gian nhập học: Tháng 2, tháng 7, tháng 11
-    Địa điểm: Waterfront (Darwin), Sydney, Melbourne
-    Yêu cầu đầu vào cho sinh viên quốc tế
Học thuật: Hoàn thành bằng cử nhân úc hoặc bằng tương đương.
Tiếng Anh: IELTS (Academic): 6.5 (6.0 cho mỗi kỹ năng), PTE (Academic): 58 (mỗi kỹ năng 50 điểm), TOEFL (iBT): 79 (kỹ năng viết 21 điểm)

►Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (Thực hành chuyên nghiệp)
-    Thời gian: 2 năm
-    Học phí hàng năm: $26,000
-    Thời gian nhập học: Thnags 2, 7, 11
-    Địa điểm: Waterfront (Darwin), Sydney, Melbourne
-    Yêu cầu đầu vào cho sinh viên quốc tế:
Học thuật: Hoàn thành bằng cử nhân Úc hoặc bằng tương đương.
Tiếng Anh: IELTS (Academic): tổng điểm 6.5 (mỗi kỹ năng 6.0), PTE (Academic): tổng điểm 58 (mỗi kỹ năng 50 điểm), TOEFL (iBT): tổng điểm 79 (kỹ năng viết 21 điểm)

►Bằng Tốt Nghiệp Quản Trị Kinh Doanh
-    Thời gian: 1 năm
-    Học phí hàng năm: $26,000
-    Thời gian nhập học: tháng 2,7
-    Địa điểm: Waterfront (Darwin), Melbourne, Sydney
-    Yêu cầu đầu vào cho sinh viên quốc tế
Học thuật: hoàn thành bằng cử nhân Úc hoặc bằng tương đương
Tiếng anh:  IELTS (Academic): tổng điểm 6.5 (mỗi kỹ năng 6.0), PTE (Academic): tổng điểm 58 (mỗi kỹ năng 50 điểm), TOEFL (iBT): tổng điểm 79 (kỹ năng viết 21 điểm)


►Cử Nhân Thương Mại
-    Thời gian: 3 năm
-    Học phí hàng năm: $21,250
-    Thời gian nhập học: Tháng 2, 7,11
-    Địa điểm: Waterfront, Sydney, Melbourne
-    Yêu cầu đầu vào cho sinh viên quốc tế
Học thuật: hoàn thành 12 năm học Úc hoặc tương đương
Tiếng Anh: IELTS (Academic): tổng điểm là 6.0 (mỗi kỹ năng 6.0), PTE (Academic): tổng điểm 50 (mỗi kỹ năng 50), TOEFL (iBT): tổng điểm là 60 ( kỹ năng viết là 21)

►Cử Nhân Kế Toán
-    Thời gian: 3 năm
-    Học phí hàng năm: $21,250 
-    Thời gian nhập học: Tháng 2, 7, 11
-    Địa điểm: Waterfront (Darwin), Sydney, Melbourne
-    Yêu cầu đầu vào cho sinh viên quốc tế
Học thuật: hoàn thành 12 năm học Úc hoặc tương đương.
Tiếng Anh: IELTS (Academic): tổng điểm 6.0 (mỗi kỹ năng 6.0), PTE (Academic): tổng điểm 50 ( mỗi kỹ năng 50), TOEFL (iBT): tổng điểm 60 (kỹ năng viết 21)


►Chứng Chỉ IV Kế Toán
-    Thời gian: 0.5 năm
-    Học phí hàng năm: $7,400
-    Thời gian nhập học: Tháng 2,7
-    Địa điểm: Waterfront (Darwin)
-    Yêu cầu nhập học cho sinh viên quốc tế:
Học thuật: hoàn thành chứng chỉ III Quản Trị Kế Toán
Tiếng Anh: IELTS (Academic): tổng điểm 5.5 (5.0 mỗi kỹ năng), PTE (Academic): tổng điểm 42 (mỗi kỹ năng 36, TOEFL (iBT): tổng điểm 46 (kỹ năng viết 21)
 

►Cử nhân Mỹ thuật
-    Thời gian: 3 năm
-    Học phí hàng năm: $20,100
-    Thời gian nhập học: tháng 2, 7
-    Địa điểm: Casuarina (Darwin)
-    Yêu cầu đầu vào cho sinh viên quốc tế
Học thuật: hoàn thành 12 năm học Úc hoặc tương đương
Tiếng Anh: IELTS (Academic): tổng điểm 6.0 (mỗi kỹ năng 6.0), PTE (Academic): tổng điểm 50 (mỗi kỹ năng 50), TOEFL (iBT): tổng điểm 60 (kỹ năng viết 21)


►Cử nhân Mỹ thuật (Honours)
-    Thời gian: 1 năm
-    Học phí hàng năm: $20,100
-    Thời gian nhập học: tháng 2, 7
-    Địa điểm: Casuarina (Darwin)
-    Yêu cầu đầu vào cho sinh viên quốc tế
Học thuật: hoàn thành bằng cử nhân Úc hoặc tương đương
Tiếng Anh: IELTS (Academic): tổng điểm 6.0 (mỗi kỹ năng 6.0), PTE (Academic): tổng điểm 50 (mỗi kỹ năng 50), TOEFL (iBT): tổng điểm 60 (kỹ năng viết 21).
 

►Cử nhân thiết kế
-    Thời hạn: 3 năm
-    Học phí hàng năm: $21,600
-    Thời gian nhập học: Tháng 2, 7
-    Địa điểm: Casuarina (Darwin)
-    Yêu cầu đầu vào cho sinh viên quốc tế
Học thuật: hoàn thành 12 năm học Úc hoặc tương đương
Tiếng Anh: IELTS (Academic): tổng điểm 6.0 (mỗi kỹ năng 6.0), PTE (Academic): tổng điểm 50 (mỗi kỹ năng 50), TOEFL (iBT): tổng điểm 60 (kỹ năng viết 21)


►Thạc sĩ giáo dục (Quốc tế)
-    Thời hạn: 1 năm
-    Học phí hàng năm: $22,300
-    Thời gian nhập học: tháng 2, 7
-    Địa điểm: Casuarina (Darwin)
-    Yêu cầu đầu vào cho sinh viên quốc tế
Học thuật: hoàn thành bằng 4 năm học trong lĩnh vực liên quan đến giáo dục; hoặc hoàn thành chứng chỉ tốt nghiệp 3 năm, Chứng chỉ tốt nghiệp hoặc Bằng cử nhân, trong đó ít nhất phải có một trong những lĩnh vực liên quan đến giáo dục, hoặc hoàn thành văn bằng tương đương với các điều trên.
Các đương đơn phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong ngành nghề liên quan đến giáo dục.
Tiếng Anh: IELTS (Academic): tổng điểm 6.5 (mỗi kỹ năng 6.0). PTE (Academic): tổng điểm 58 (mỗi kỹ năng 50), TOEFL (iBT): tổng điểm 79 (kỹ năng viết 21).


►Thạc Sĩ Quản Lý Cấp Cứu và Thiên Tai
-    Thời hạn: 2 năm
-    Học phí hàng năm: $24,600
-    Thời gian nhập học: tháng 2, 7
-    Địa điểm: Casuarina (Darwin)
-    Yêu cầu đầu vào cho sinh viên quốc tế:
Học thuật: hoàn thành bằng cử nhân hoặc tương đương, hoặc chứng chỉ tốt nghiệp, hoặc tương đương trong lĩnh vực liên quan.
Tiếng Anh: IELTS (Academic): tổng 6.5 (mỗi kỹ năng 6.0), PTE (Academic): tổng điểm 58 (mỗi kỹ năng 50), TOEFL (iBT): tổng điểm 79 (kỹ năng viết 21)


►Thạc sĩ Kỹ Sư
-    Thời hạn: 2 năm
-    Học phí hàng năm: $28, 900
-    Thời gian nhập học: tháng 2, 7
-    Địa điểm: Casuarina (Darwin)
-    Yêu cầu đầu vào cho sinh viên quốc tế
Học thuật: hoàn thành bằng cử nhân Úc hoặc tương đương trong lĩnh vực kỹ sư.
Tiếng Anh: IELTS (Academic): tổng điểm 6.5 (mỗi kỹ năng 6.0), PTE (Academic): tổng điểm 58 (mỗi kỹ năng 50), TOEFL (iBT): tổng điểm 79 (kỹ năng viết 21)


►Cử nhân kỹ sư khoa học
-    Thời hạn: 3 năm
-    Học phí hàng năm: $27,900
-    Thời gian nhập học: Tháng 2, 7
-    Địa điểm: Casuuarina (Darwin)
-    Yêu cầu đầu vào cho sinh viên quốc tế
Học thuật: hoàn thành 12 năm học hoặc tương đương (kiến thức Toán học giai đoạn 2 hoặc tương đương)
Tiếng Anh: IELTS (Academic): tổng điểm 6.0 (mỗi kỹ năng 6.0), PTE (Academic): tổng điểm 50 (mỗi kỹ năng 50), TOEFL (iBT): tổng điểm 60 (kỹ năng viết 21)

►Cử nhân Y Tá
-    Thời hạn: 3 năm
-    Học phí hàng năm: $25,650
-    Thời gian nhập học: tháng 2, 7
-    Địa điểm: Casuarina (Darwin)
-    Yêu cầu đầu vào cho sinh viên quốc tế
Học thuật: hoàn thành 12 năm học hoặc tương đương
Tiếng Anh: IELTS (Academic) tổng điểm 6.5 (mỗi kỹ năng 6.5), PTE (Academic): tổng điểm 58 (mỗi kỹ năng 58), TOEFL (iBT): tổng điểm 80 (kỹ năng viết 22)


►Cử nhân Luật
-    Thời hạn: 4 năm
-    Học phí hàng năm: $21,400
-    Thời gian nhập học: tháng 2, 7
-    Địa điểm: Casuarina (Darwin)
-    Yêu cầu đầu vào cho sinh viên quốc tế
Học thuật: hoàn thành 12 năm học Úc hoặc tương đương
Tiếng Anh: IELTS (Academic): tổng điểm 6.0 (mỗi kỹ năng 6.0), PTE (Academic): tổng điểm 50 (mỗi kỹ năng 50), TOEFL ( iBT): tổng điểm 60 (kỹ năng viết 21)

Để được tư vấn chi tiết về các chương trình học  quý phụ huynh và các bạn học sinh vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC - DU LỊCH CHÂU ĐẠI DƯƠNG 

  • Văn phòng chính: 06 Hoa Phượng, P. 2, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
  • Điện thoại: 08.3517.6281 - 08.3517.6382 – 0932.33.77.99 - 0902.68.68.66 - Fax: 08.3517.6252
  • Email: duhocchaudaiduong@gmail.com - Website: https://www.duhocchaudaiduong.edu.vn
  • Facebook: https://www.facebook.com/duhocchaudaiduong

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Bí quyết của bà mẹ Hàn Quốc nuôi 6 con thành tiến sĩ tại Mỹ

Bí quyết của bà mẹ Hàn Quốc nuôi 6 con thành tiến sĩ tại Mỹ

25/02/2019

Cả 6 con của người phụ nữ này đều tốt nghiệp Harvard và Yale của Mỹ, trở thành những nhân vật xuất chúng. ..

Chương trình visa định cư đầu tư tương lai cho cả gia đình tại Canada

Chương trình visa định cư đầu tư tương lai cho cả gia đình tại Canada

03/05/2018

Hiện Du học Châu Đại Dương chỉ còn 10 suất giành cho các gia đình muốn định cư tại Canada. Đến với công ty, Quý khách sẽ được:..

Tuyển dụng làm việc tại Canada.

Tuyển dụng làm việc tại Canada.

03/05/2018

Hiện nay Du học Châu Đại Dương đang cần tuyển 1 số lượng lao động lớn làm việc tại Edmonton và Vancouver với mức lương 3000 đô/tháng..

Top 10 trường đại học xanh nhất nước Mỹ

Top 10 trường đại học xanh nhất nước Mỹ

03/05/2018

Đại học California​, Stanford hay Brown là những trường có khuôn viên xanh, nhiều chương trình đào tạo, dự án hướng tới môi trường bền vững...

Những thành phố có nhiều đại học danh tiếng nhất thế giới

Những thành phố có nhiều đại học danh tiếng nhất thế giới

02/05/2018

Boston-Cambridge và London có tới 6 trường nằm trong top 200 đại học hàng đầu do THE bình chọn...

Cơ hội trở thành công dân Canada cho cả gia đình

Cơ hội trở thành công dân Canada cho cả gia đình

28/04/2018

Hiện Du học Châu Đại Dương đang làm chương trình định cư Canada theo diện đầu tư. thủ tục rất nhanh và tỷ lệ hồ sơ thành công gần như tuyệt đối.  Đặt biệt ưu tiên cho các phụ huynh đã có con học tại Canada và những khách hàng có thiện chí! ..

Top 10 trường đại học đẹp nhất Đông Á

Top 10 trường đại học đẹp nhất Đông Á

24/04/2018

Đại học Thanh Hoa, trường Công nghệ Nanyang và Kyung Hee được THE Students bình chọn là trường có khuôn viên xanh và kiến trúc độc đáo...

Nam sinh Mỹ giành nhiều học bổng có giá trị lên tới 3 triệu USD

Nam sinh Mỹ giành nhiều học bổng có giá trị lên tới 3 triệu USD

21/04/2018

"Hãy thành thật về bản thân" là cách Darrin Francois chinh phục hàng chục hội đồng tuyển sinh và một số học bổng với tổng giá trị 3 triệu USD...

Top 10 trường Đại học mang nhiều yếu tố quốc tế

Top 10 trường Đại học mang nhiều yếu tố quốc tế

20/04/2018

Đại học Hong Kong, Đại học Quốc gia Singapore,...là những trường này có tỷ lệ sinh viên, giảng viên quốc tế cao, hợp tác nghiên cứu với học giả khắp nơi và có uy tín trên toàn cầu, theo THE...