Chia sẻ kỹ năng

Chia sẻ kỹ năng

SAT là gì ?

SAT là gì ?

28/06/2017
SAT là viết tắt của Scholastic Aptitude Test. Là một kỳ thi rất quan trọng nhằm chuẩn hóa cho việc đăng ký vào trường hệ đại học cao đẳng tại Hoa Kỳ. Kỳ thi này được tiến hành giám sát bởi tổ chức phi lợi nhuận College Board của Mỹ...


Thế nào là SAT II ?

Thế nào là SAT II ?

06/04/2017
SAT II dùng để đánh giá kiến thức của thí sinh trong một môn học cụ thể. SAT II không phổ biến trong xét tiêu chuẩn nhập học, nhưng bắt buộc khi nộp đơn vào học ở các trường hàng đầu có tính cạnh tranh cao như: Harvard, Stanford, Princeton, Yale, Columbia, Brown, MIT....


Thế nào là SAT I ?

Thế nào là SAT I ?

06/04/2017
SAT I thi bao gồm 10 phần: trong đó có 9 phần tính điểm chia đều cho 3 phần chính (Toán, Đọc hiểu, Viết). Phần còn lại không tính điểm chỉ dùng để chuẩn hóa bài thi SAT và không được báo trước (có thể rơi vào 1 trong 3 phần Toán, Đọc hiểu hoặc Viết)..


Thế nào là TOEFL ?

Thế nào là TOEFL ?

06/04/2017
TOEFL là viết tắt của cụm từ “Test Of English as a Foreign Language”..


Thế nào là need-aware/need sensitive policy ?

Thế nào là need-aware/need sensitive policy ?

06/04/2017
Need-aware/ need sensitive có nghĩa rằng tài chính của học sinh..


Thế nào là need-blind policy ?

Thế nào là need-blind policy ?

06/04/2017
Need-blind policy có nghĩa rằng trường sẽ không quan tâm đến số tiền..


Đang hiển thị từ 1 đến 6 của 14 (3 trang)