https://www.duhocchaudaiduong.edu.vn/image/cache/catalog/du-hoc/du-hoc-Ireland/DUHOCireland-hethonggiaoduc-1920x620.jpg

Hệ thống giáo dục Ireland

HỆ THỐNG GIÁO DỤC IRELAND:

Hệ thống giáo dục ireland cũng như chất lượng của việc dạy và học được xem là cốt lõi cho sự phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa Ireland. Việc phát triển hệ thống giáo dục không chỉ là mối quan tâm hàng đầu của chính phủ mà còn nhận được sự ủng hộ, đóng góp từ xã hội Ireland nói chung. Không ngạc nhiên khi kết quả học tập của học sinh Ireland luôn nằm top đầu trong các cuộc đánh giá chất lượng giáo dục, tiêu biểu như chương trình PISA do các quốc gia thuộc khối OECD tổ chức. Hệ thống này đánh giá dựa trên năng lực xử lý của học sinh và chất lượng giáo dục hiện hành.

Học trung học kéo dài 3 năm, chương trình học mang tính chuyên ban phục vụ thi đại học. Năm thứ nhất là năm chuyển tiếp nhằm mục đích giúp học sinh bổ sung kiến thức giữa chương trình phổ cập ở cấp PTCS với chương trình chuyên ban ở cấp PTTH, đây cũng là năm giúp học sinh tự phát triển tính cách. Vì vậy ngoài các môn bắt buộc ra học sinh phải học thêm các môn như: nhận thức xã hội, phát triển nhân cách và một số môn hướng nghiệp…. Năm thứ hai và năm thứ ba hoàn toàn dành cho học tập và chuẩn bị để thi tốt nghiệp. Đây vừa là kỳ thi tốt nghiệp vừa là kỳ thi tuyển vào đại học cho các trường đại học ở Ailen và Anh Quốc.

Theo yêu cầu của Bộ Giáo Dục, để vào được các trường Đại học ở Anh hoặc Ailen học sinh phải học ít nhất là 6 môn trong đó có 3 môn chuyên ngành và các môn khác là: ngôn ngữ, khoa học, khoa học ứng dụng, nghiên cứu xã hội và kinh doanh.

Chương trình đại học: Học sinh quốc tế muốn vào học chương trình đại học tại cộng hoà Ai Len phải tốt nghiệp lớp 12 tại nước mình và có đủ trình độ tiếng Anh theo yêu cầu của từng trường tại Ai Len, thông thường học sinh phải đạt TOEFL 550 trở lên hoặc IELTS6.0 trở lên. Nếu các bạn học sinh chưa đủ trình độ tiếng Anh theo yêu cầu của trường, các bạn có thể tham gia khoá dự bị đại học. Chương trình đại học kéo dài từ 3 năm cho tới 4 năm ( 5 đến 6 năm đối với một số ngành như Y, kiến trúc, nha khoa).

Chương trình thạc sĩ : Chương trình này kéo dài từ 1,5 đến 2 năm sau khi tốt nghiệp đại học. Du học sinh phải có bằng cử nhân đúng chuyên ngành , khả năng tiếng Anh TOEFL 550/IELTS 6.0 trở lên, một số ngành quản trị đòi hỏi du học sinh phải có kinh nghiệm làm việc từ 1 đến 2 năm.

Chương trình tiến sĩ : Chương trình này kéo dài trong vòng 2 năm sau khi du học sinh đã có bằng thạc sĩ.